User Tools

Site Tools


5686--6868-seiyauyeda-la-gi

Seiyauyeda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 22 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6868
Tên thay thế 1992 HD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2566011
Viễn điểm quỹ đạo 3.0627417
Độ lệch tâm 0.1515489
Chu kỳ quỹ đạo 1584.3108862
Độ bất thường trung bình 262.88269
Độ nghiêng quỹ đạo 3.37610
Kinh độ của điểm nút lên 120.36665
Acgumen của cận điểm 82.69022
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0493
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.00

6868 Seiyauyeda (1992 HD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 4 năm 1992 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6868 Seiyauyeda
5686--6868-seiyauyeda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)