User Tools

Site Tools


5687--7000-curie-la-gi

Curie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Fernand Rigaux
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1939
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7000
Đặt tên theo Marie Curie
Tên thay thế 1939 VD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8178677
Viễn điểm quỹ đạo 3.1112079
Độ lệch tâm 0.2623900
Chu kỳ quỹ đạo 1413.1935831
Độ bất thường trung bình 272.83827
Độ nghiêng quỹ đạo 9.88030
Kinh độ của điểm nút lên 60.48088
Acgumen của cận điểm 305.70229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7000 Curie (1939 VD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1939 bởi Fernand Rigaux ở Uccle. Nó được đặt theo tên French-Polish scientist Marie Curie.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7000 Curie
5687--7000-curie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)