User Tools

Site Tools


5689--7075-sadovnichij-la-gi

Sadovnichij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7075
Đặt tên theo Viktor Sadovnichiy
Tên thay thế 1979 SN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2032135
Viễn điểm quỹ đạo 3.1475611
Độ lệch tâm 0.1764880
Chu kỳ quỹ đạo 1598.3740629
Độ bất thường trung bình 209.50066
Độ nghiêng quỹ đạo 12.56651
Kinh độ của điểm nút lên 176.17216
Acgumen của cận điểm 165.20724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7075 Sadovnichij (1979 SN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7075 Sadovnichij
5689--7075-sadovnichij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)