User Tools

Site Tools


5690--7204-ond-ejov-la-gi

7204 Ondřejov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1590.6621065 ngày (4.35 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5690--7204-ond-ejov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)