User Tools

Site Tools


5692--7480-norwan-la-gi

Norwan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7480
Tên thay thế 1994 PC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.071050294562237
Viễn điểm quỹ đạo 2.064354786218888
Độ lệch tâm .3168026031932017
Chu kỳ quỹ đạo 716.9583383216328
Độ bất thường trung bình 325.6810356080213
Độ nghiêng quỹ đạo 9.454516892995549
Kinh độ của điểm nút lên 124.4510442228014
Acgumen của cận điểm 256.7164052799676
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.2

7480 Norwan (1994 PC) là một thiện thạch Amor được phát hiện vào ngày 1 tháng 08 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker tại trạm thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7480 Norwan
5692--7480-norwan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)