User Tools

Site Tools


5694--6153-hershey-la-gi

Hershey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6153
Tên thay thế 1990 OB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0432239
Viễn điểm quỹ đạo 3.6361763
Độ lệch tâm 0.2804790
Chu kỳ quỹ đạo 1747.8619764
Độ bất thường trung bình 204.78925
Độ nghiêng quỹ đạo 17.38667
Kinh độ của điểm nút lên 198.84368
Acgumen của cận điểm 192.44755
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

6153 Hershey (1990 OB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1990 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6153 Hershey
5694--6153-hershey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)