User Tools

Site Tools


5695--6214-mikhailgrinev-la-gi

Mikhailgrinev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6214
Tên thay thế 1971 SN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5846787
Viễn điểm quỹ đạo 3.7386493
Độ lệch tâm 0.1824942
Chu kỳ quỹ đạo 2053.3926581
Độ bất thường trung bình 186.41766
Độ nghiêng quỹ đạo 2.36645
Kinh độ của điểm nút lên 82.91867
Acgumen của cận điểm 261.62188
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

6214 Mikhailgrinev (1971 SN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1971 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6214 Mikhailgrinev
5695--6214-mikhailgrinev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)