User Tools

Site Tools


5696--6355-univermoscow-la-gi

Univermoscow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6355
Đặt tên theo Lomonosov Moscow State University
Tên thay thế 1969 TX5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9543995
Viễn điểm quỹ đạo 3.4551423
Độ lệch tâm 0.0781246
Chu kỳ quỹ đạo 2095.5302166
Độ bất thường trung bình 10.28204
Độ nghiêng quỹ đạo 22.38077
Kinh độ của điểm nút lên 24.20895
Acgumen của cận điểm 237.20106
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0663
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.30

6355 Univermoscow (1969 TX5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1969 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6355 Univermoscow
5696--6355-univermoscow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)