User Tools

Site Tools


5697--6488-drebach-la-gi

Drebach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Borngen, F.
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6488
Tên thay thế 1991 GU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2593126
Viễn điểm quỹ đạo 2.7201280
Độ lệch tâm 0.0925436
Chu kỳ quỹ đạo 1434.9086571
Độ bất thường trung bình 344.23571
Độ nghiêng quỹ đạo 11.82183
Kinh độ của điểm nút lên 96.18097
Acgumen của cận điểm 262.19278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6488 Drebach (1991 GU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1991 bởi Borngen, F. ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6488 Drebach
5697--6488-drebach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)