User Tools

Site Tools


5698--6608-davidecrespi-la-gi

6608 Davidecrespi (tên chỉ định: 1991 VC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 2 tháng 11 năm 1991. Nó được đặt theo tên Davide Crespi, một nhà thiên văn nghiệp dư người Ý từ Novara.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
5698--6608-davidecrespi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)