User Tools

Site Tools


5699--6740-goff-la-gi

Goff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6740
Tên thay thế 1993 GY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2836808
Viễn điểm quỹ đạo 2.8431406
Độ lệch tâm 0.1091241
Chu kỳ quỹ đạo 1499.0831233
Độ bất thường trung bình 270.86689
Độ nghiêng quỹ đạo 14.79718
Kinh độ của điểm nút lên 64.18862
Acgumen của cận điểm 90.07873
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6740 Goff (1993 GY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1993 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6740 Goff
5699--6740-goff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)