User Tools

Site Tools


5702--7077-shermanschultz-la-gi

Shermanschultz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7077
Tên thay thế 1982 VZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6138712
Viễn điểm quỹ đạo 3.7653048
Độ lệch tâm 0.1804988
Chu kỳ quỹ đạo 2080.6561742
Độ bất thường trung bình 166.41061
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83517
Kinh độ của điểm nút lên 128.81471
Acgumen của cận điểm 296.78014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

7077 Shermanschultz (1982 VZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7077 Shermanschultz
5702--7077-shermanschultz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)