User Tools

Site Tools


5703--7205-sadanori-la-gi

Sadanori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 21 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7205
Tên thay thế 1995 YE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3073120
Viễn điểm quỹ đạo 2.9487108
Độ lệch tâm 0.1220312
Chu kỳ quỹ đạo 1556.1064557
Độ bất thường trung bình 190.13042
Độ nghiêng quỹ đạo 1.67366
Kinh độ của điểm nút lên 275.01335
Acgumen của cận điểm 335.23019
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

7205 Sadanori (1995 YE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7205 Sadanori
5703--7205-sadanori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)