User Tools

Site Tools


5704--7334-sciurus-la-gi

Sciurus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7334
Đặt tên theo Sciurus
Tên thay thế 1988 QV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0630999
Viễn điểm quỹ đạo 2.7625651
Độ lệch tâm 0.1449469
Chu kỳ quỹ đạo 1368.9550652
Độ bất thường trung bình 89.55240
Độ nghiêng quỹ đạo 6.51476
Kinh độ của điểm nút lên 156.94138
Acgumen của cận điểm 177.54658
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7334 Sciurus (1988 QV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1988 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7334 Sciurus
5704--7334-sciurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)