User Tools

Site Tools


5705--7481-san-marcello-la-gi

San Marcello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 11 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7481
Đặt tên theo San Marcello Pistoiese
Tên thay thế 1994 PA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8092865
Viễn điểm quỹ đạo 3.0368977
Độ lệch tâm 0.0389333
Chu kỳ quỹ đạo 1825.4172929
Độ bất thường trung bình 104.42391
Độ nghiêng quỹ đạo 12.75202
Kinh độ của điểm nút lên 174.23785
Acgumen của cận điểm 322.79797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

7481 San Marcello (1994 PA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 8 năm 1994 bởi A. Boattini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7481 San Marcello
5705--7481-san-marcello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)