Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
16401 1984 SV5 21 tháng 9 năm 1984 La Silla H. Debehogne
16402 - 1984 UR 16 tháng 10 năm 1984 Anderson Mesa E. Bowell
16403 - 1984 WJ1 20 tháng 11 năm 1984 Caussols C. Pollas
16404 1985 CM1 13 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne
16405 1985 DA2 20 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne
16406 - 1985 PH 14 tháng 8 năm 1985 Anderson Mesa E. Bowell
16407 Oiunskij 1985 SV2 19 tháng 9 năm 1985 Nauchnij N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
16408 1986 AB 11 tháng 1 năm 1986 Toyota K. Suzuki, T. Urata
16409 1986 CZ1 12 tháng 2 năm 1986 La Silla H. Debehogne
16410 1986 QU2 28 tháng 8 năm 1986 La Silla H. Debehogne
16411 1986 QY2 28 tháng 8 năm 1986 La Silla H. Debehogne
16412 - 1986 WZ 25 tháng 11 năm 1986 Kleť Z. Vávrová
16413 Abulghazi 1987 BA2 28 tháng 1 năm 1987 La Silla E. W. Elst
16414 Le Procope 1987 QO5 25 tháng 8 năm 1987 La Silla E. W. Elst
16415 - 1987 QE7 21 tháng 8 năm 1987 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
16416 - 1987 SM3 25 tháng 9 năm 1987 Đài thiên văn Brorfelde P. Jensen
16417 - 1987 SF5 30 tháng 9 năm 1987 Brorfelde P. Jensen
16418 Lortzing 1987 SD10 29 tháng 9 năm 1987 Tautenburg Observatory F. Börngen
16419 Kovalev 1987 SS28 24 tháng 9 năm 1987 Nauchnij L. V. Zhuravleva
16420 1987 UN1 28 tháng 10 năm 1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16421 - 1988 BJ 22 tháng 1 năm 1988 Haute Provence E. W. Elst
16422 1988 BT3 18 tháng 1 năm 1988 La Silla H. Debehogne
16423 1988 BZ3 19 tháng 1 năm 1988 La Silla H. Debehogne
16424 - 1988 CD2 11 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
16425 - 1988 CY2 11 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
16426 1988 EC 7 tháng 3 năm 1988 Gekko Y. Oshima
16427 - 1988 EB2 13 tháng 3 năm 1988 Đài thiên văn Brorfelde P. Jensen
16428 - 1988 RD12 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
16429 - 1988 SB2 16 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
16430 - 1988 VB1 3 tháng 11 năm 1988 Đài thiên văn Brorfelde P. Jensen
16431 - 1988 VH1 6 tháng 11 năm 1988 Yorii M. Arai, H. Mori
16432 - 1988 VL2 10 tháng 11 năm 1988 Yorii M. Arai, H. Mori
16433 1988 VX2 8 tháng 11 năm 1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16434 1988 VO3 11 tháng 11 năm 1988 Gekko Y. Oshima
16435 Fándly 1988 VE7 7 tháng 11 năm 1988 Piwnice M. Antal
16436 1988 XL 3 tháng 12 năm 1988 Gekko Y. Oshima
16437 - 1988 XX1 7 tháng 12 năm 1988 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory
16438 Knöfel 1989 AU6 11 tháng 1 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
16439 Yamehoshinokawa 1989 BZ 30 tháng 1 năm 1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe
16440 1989 EN5 2 tháng 3 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
16441 Kirchner 1989 EF6 7 tháng 3 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
16442 - 1989 GM1 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
16443 - 1989 GV1 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
16444 Godefroy 1989 GW1 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
16445 Klimt 1989 GN3 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
16446 - 1989 MH 29 tháng 6 năm 1989 Palomar E. F. Helin
16447 Vauban 1989 RX 3 tháng 9 năm 1989 Haute Provence E. W. Elst
16448 - 1989 RV2 7 tháng 9 năm 1989 Kleť A. Mrkos
16449 Kigoyama 1989 SO 29 tháng 9 năm 1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe
16450 Messerschmidt 1989 SY2 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
16451 - 1989 SO3 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
16452 Goldfinger 1989 SE8 28 tháng 9 năm 1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
16453 1989 SW8 23 tháng 9 năm 1989 La Silla H. Debehogne
16454 - 1989 TT2 3 tháng 10 năm 1989 Cerro Tololo S. J. Bus
16455 1989 TK16 4 tháng 10 năm 1989 La Silla H. Debehogne
16456 - 1989 UO 23 tháng 10 năm 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta
16457 1989 VF 2 tháng 11 năm 1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16458 1989 WZ2 21 tháng 11 năm 1989 Gekko Y. Oshima
16459 Barth 1989 WE4 28 tháng 11 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
16460 1989 YF1 30 tháng 12 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
16461 1990 BO 21 tháng 1 năm 1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16462 1990 DZ1 24 tháng 2 năm 1990 La Silla H. Debehogne
16463 Nayoro 1990 EK 2 tháng 3 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16464 - 1990 EV1 2 tháng 3 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16465 - 1990 FV1 24 tháng 3 năm 1990 Palomar J. Mueller
16466 Piyashiriyama 1990 FJ2 29 tháng 3 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16467 1990 FD3 16 tháng 3 năm 1990 La Silla H. Debehogne
16468 1990 HW1 27 tháng 4 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16469 - 1990 KR 21 tháng 5 năm 1990 Palomar E. F. Helin
16470 1990 OM2 29 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16471 1990 OR3 27 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16472 1990 OE5 27 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16473 1990 QF2 22 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16474 1990 QG3 28 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16475 1990 QS4 24 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16476 1990 QU4 24 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16477 1990 QH5 25 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16478 - 1990 QS6 20 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16479 Paulze 1990 QK7 20 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16480 - 1990 QN7 20 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16481 - 1990 QU7 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16482 - 1990 QK8 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16483 - 1990 QX8 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16484 - 1990 QJ9 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16485 1990 RG2 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16486 1990 RM3 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16487 1990 RV5 8 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
16488 1990 RX8 13 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16489 1990 SG 17 tháng 9 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16490 1990 ST2 18 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16491 1990 SA3 18 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
16492 - 1990 SQ5 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16493 - 1990 SB6 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16494 Oka 1990 SP8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16495 - 1990 SR8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16496 - 1990 SS8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16497 - 1990 SU8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16498 Passau 1990 SX8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16499 - 1990 SU9 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16500 1990 SX10 16 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt