User Tools

Site Tools


5708--6154-stevesynnott-la-gi

Stevesynnott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6154
Đặt tên theo Stephen P. Synnott
Tên thay thế 1990 QP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9806475
Viễn điểm quỹ đạo 2.8644399
Độ lệch tâm 0.1824100
Chu kỳ quỹ đạo 1377.2279867
Độ bất thường trung bình 289.64756
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30092
Kinh độ của điểm nút lên 324.62970
Acgumen của cận điểm 323.44358
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6154 Stevesynnott (1990 QP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6154 Stevesynnott
5708--6154-stevesynnott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)