User Tools

Site Tools


5709--6216-san-jose-la-gi

6216 San Jose
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6216 San Jose
Đặt tên theo San Jose
Tên thay thế 1975 SJ, 1975 VH2, 1984 SV4, 1989 VG
Đặc trưng quỹ đạohelion
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JD2454400.5)
Cận điểm quỹ đạo 2.4744286 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.0335962 AU
Bán trục lớn 2.7540124 AU
Độ lệch tâm 0.1015187
Chu kỳ quỹ đạo 1669.3494503 d
Tốc độ vũ trụ cấp 1 0.21565287°/day
Độ bất thường trung bình 327.31126°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.77614°
Kinh độ của điểm nút lên 30.58281°
Acgumen của cận điểm 29.02200°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6216 San Jose là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó quay quanh Mặt trời mỗi 4,57 năm.[1]Hành tinh dạng nhỏ được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1975 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Palomar và được đặt the tên chỉ định 1975 SJ. Năm 1998, nó được đổi tên thành San Jose theo tên thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, nơi có đài thiên văn Lick.[2]

  1. ^ “6216 San Jose”. JPL Small-Body Database Browser. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2008. 
  2. ^ Jim Burns (ngày 25 tháng 5 năm 1998). “UCSC, Lick Observatory designate asteroid for thành phố of San Jose”. UC Santa Cruz Currents. University of California, Santa Cruz. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2008. 
5709--6216-san-jose-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)