User Tools

Site Tools


5712--6610-burwitz-la-gi

6610 Burwitz (tên chỉ định: 1993 BL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Akira Natori và Takeshi Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 28 tháng 1 năm 1993. Nó được đặt theo tên Vadim Burwitz.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
5712--6610-burwitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)