User Tools

Site Tools


5713--6741-liyuan-la-gi

Liyuan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6741
Tên thay thế 1994 FX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8523916
Viễn điểm quỹ đạo 2.7502374
Độ lệch tâm 0.1950724
Chu kỳ quỹ đạo 1275.1532841
Độ bất thường trung bình 302.19207
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69966
Kinh độ của điểm nút lên 165.00898
Acgumen của cận điểm 126.86170
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6741 Liyuan (1994 FX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6741 Liyuan
5713--6741-liyuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)