User Tools

Site Tools


5714--6869-funada-la-gi

Funada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6869
Tên thay thế 1992 JP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0057249
Viễn điểm quỹ đạo 3.3703205
Độ lệch tâm 0.0571821
Chu kỳ quỹ đạo 2079.1246700
Độ bất thường trung bình 320.43169
Độ nghiêng quỹ đạo 17.01946
Kinh độ của điểm nút lên 128.17784
Acgumen của cận điểm 69.54975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6869 Funada (1992 JP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6869 Funada
5714--6869-funada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)