User Tools

Site Tools


5717--7078-unoj-nsson-la-gi

7078 Unojönsson là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1387.3993081 ngày (3.80 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5717--7078-unoj-nsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)