User Tools

Site Tools


5718--7206-shiki-la-gi

Shiki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7206
Tên thay thế 1996 QT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7715003
Viễn điểm quỹ đạo 3.2795831
Độ lệch tâm 0.0839656
Chu kỳ quỹ đạo 1922.2202413
Độ bất thường trung bình 83.78560
Độ nghiêng quỹ đạo 10.86367
Kinh độ của điểm nút lên 120.18966
Acgumen của cận điểm 223.75757
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7206 Shiki (1996 QT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7206 Shiki
5718--7206-shiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)