User Tools

Site Tools


5719--7336-saunders-la-gi

Saunders
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7336
Tên thay thế 1989 RS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.201093763115742
Viễn điểm quỹ đạo 3.412098839139189
Độ lệch tâm .4792787266117409
Chu kỳ quỹ đạo 1279.54573558232
Độ bất thường trung bình 117.6934028377594
Độ nghiêng quỹ đạo 7.168061212758878
Kinh độ của điểm nút lên 174.582495761797
Acgumen của cận điểm 181.0786350178053
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 18.7

7336 Saunders (1989 RS1) là một thiện thạch Amor được phát hiện vào ngày 06 tháng 09 năm 1989 bởi E. F. Helin tại trạm thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7336 Saunders
5719--7336-saunders-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)