User Tools

Site Tools


5720--7483-sekitakakazu-la-gi

Sekitakakazu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7483
Đặt tên theo Seki Takakazu
Tên thay thế 1994 VO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9296017
Viễn điểm quỹ đạo 3.4341221
Độ lệch tâm 0.0792807
Chu kỳ quỹ đạo 2073.1008769
Độ bất thường trung bình 119.56681
Độ nghiêng quỹ đạo 3.93128
Kinh độ của điểm nút lên 81.77064
Acgumen của cận điểm 351.60200
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

7483 Sekitakakazu (1994 VO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1994 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7483 Sekitakakazu
5720--7483-sekitakakazu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)