User Tools

Site Tools


5724--6155-yokosugano-la-gi

Yokosugano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6155
Tên thay thế 1990 VY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0749627
Viễn điểm quỹ đạo 2.9810029
Độ lệch tâm 0.1792022
Chu kỳ quỹ đạo 1468.1133728
Độ bất thường trung bình 177.95108
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09398
Kinh độ của điểm nút lên 4.12799
Acgumen của cận điểm 340.06573
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6155 Yokosugano (1990 VY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6155 Yokosugano
5724--6155-yokosugano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)