User Tools

Site Tools


5725--6218-mizushima-la-gi

Mizushima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 12 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6218
Tên thay thế 1977 EG7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9345934
Viễn điểm quỹ đạo 2.6270870
Độ lệch tâm 0.1518067
Chu kỳ quỹ đạo 1258.1739806
Độ bất thường trung bình 210.83695
Độ nghiêng quỹ đạo 5.82070
Kinh độ của điểm nút lên 180.63527
Acgumen của cận điểm 163.57263
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

6218 Mizushima (1977 EG7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1977 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6218 Mizushima
5725--6218-mizushima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)