User Tools

Site Tools


5726--6357-glushko-la-gi

Glushko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6357
Đặt tên theo Valentin Glushko
Tên thay thế 1976 SK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7612899
Viễn điểm quỹ đạo 3.2365269
Độ lệch tâm 0.0792350
Chu kỳ quỹ đạo 1896.8947096
Độ bất thường trung bình 93.64512
Độ nghiêng quỹ đạo 10.36776
Kinh độ của điểm nút lên 14.55940
Acgumen của cận điểm 281.80202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6357 Glushko (1976 SK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6357 Glushko
5726--6357-glushko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)