User Tools

Site Tools


5728--6612-hachioji-la-gi

Hachioji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu
Nơi khám phá đài thiên văn Nam Yatsugatake
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6612
Đặt tên theo Hachiōji
Tên thay thế 1994 EM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0737899
Viễn điểm quỹ đạo 2.7722723
Độ lệch tâm 0.1441340
Chu kỳ quỹ đạo 1377.6437126
Độ bất thường trung bình 222.41059
Độ nghiêng quỹ đạo 3.83778
Kinh độ của điểm nút lên 79.49308
Acgumen của cận điểm 159.58344
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6612 Hachioji (1994 EM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 1994 bởi Yoshio Kushida và Osamu Muramatsu ở đài thiên văn Nam Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6612 Hachioji
5728--6612-hachioji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)