User Tools

Site Tools


5729--6742-biandepei-la-gi

Biandepei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6742
Tên thay thế 1994 GR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9315335
Viễn điểm quỹ đạo 2.7353111
Độ lệch tâm 0.1722315
Chu kỳ quỹ đạo 1301.9324113
Độ bất thường trung bình 308.86653
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46408
Kinh độ của điểm nút lên 103.11277
Acgumen của cận điểm 150.53626
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6742 Biandepei (1994 GR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6742 Biandepei
5729--6742-biandepei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)