User Tools

Site Tools


5731--l-ch-i-v-ng-quy-n-la-gi

Lịch đại đế vương đồ quyền (chữ Hán: 歷代帝王圖卷) hoặc Cổ đế vương đồ quyền (chữ Hán: 古帝王圖卷) hoặc Cổ đế hoàng đồ quyền (chữ Hán: 古帝皇圖卷) hoặc Cổ liệt đế đồ quyền (chữ Hán: 古列帝圖卷) hoặc Thập tam đế đồ quyền (chữ Hán: 十三帝圖卷) là những nhan đề của một họa phẩm của tác giả Diêm Lập Bản, mô tả 13 hoàng đế tiêu biểu [cần dẫn nguồn] trong lịch sử Trung Hoa, gồm: Hán Chiêu Đế, Hán Quang Vũ Đế, Tào Ngụy Văn Đế, Hán Chiêu Liệt Đế, Đông Ngô Đại Đế, Tấn Vũ Đế, Bắc Chu Vũ Đế, Trần Văn Đế, Trần Phế Đế, Trần Tuyên Đế, Trần Hậu Chủ, Tùy Văn Đế, Tùy Dạng Đế. Hiện họa phẩm này được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Boston, Boston, Hoa Kỳ.

Yan Liben. Thirteen Emperors. Boston, Museum of the Fine Arts.jpg

Văn học[sửa | sửa mã nguồn]

5731--l-ch-i-v-ng-quy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)