User Tools

Site Tools


5733--7207-hammurabi-la-gi

Hammurabi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7207
Đặt tên theo Hammurabi
Tên thay thế 2133 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0900836
Viễn điểm quỹ đạo 3.0621168
Độ lệch tâm 0.1886637
Chu kỳ quỹ đạo 1510.2280826
Độ bất thường trung bình 127.04872
Độ nghiêng quỹ đạo 14.11316
Kinh độ của điểm nút lên 356.00196
Acgumen của cận điểm 92.21080
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7207 Hammurabi (2133 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7207 Hammurabi
5733--7207-hammurabi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)