User Tools

Site Tools


5734--7342-uchinoura-la-gi

Uchinoura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7342
Tên thay thế 1992 FB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4258430
Viễn điểm quỹ đạo 2.9741982
Độ lệch tâm 0.1015465
Chu kỳ quỹ đạo 1620.5000458
Độ bất thường trung bình 258.26844
Độ nghiêng quỹ đạo 13.85799
Kinh độ của điểm nút lên 160.82758
Acgumen của cận điểm 347.93112
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7342 Uchinoura (1992 FB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7342 Uchinoura
5734--7342-uchinoura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)