User Tools

Site Tools


5735--7484-dogo-onsen-la-gi

Dogo Onsen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akimasa Nakamura
Nơi khám phá Kuma
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7484
Đặt tên theo Dōgo Onsen
Tên thay thế 1994 WF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3077849
Viễn điểm quỹ đạo 2.5041945
Độ lệch tâm 0.0408168
Chu kỳ quỹ đạo 1363.1356694
Độ bất thường trung bình 79.58790
Độ nghiêng quỹ đạo 7.04757
Kinh độ của điểm nút lên 116.70314
Acgumen của cận điểm 98.55140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

7484 Dogo Onsen (1994 WF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1994 bởi Nakamura, A. ở Kuma.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7484 Dogo Onsen
5735--7484-dogo-onsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)