User Tools

Site Tools


5736---213727-2002-vf92-la-gi

213727 (2002 VF92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 2002 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 213727 (2002 VF92).
5736---213727-2002-vf92-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)