User Tools

Site Tools


5737--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16601-16700-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
16601 1993 FQ1 25 tháng 3 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16602 Anabuki 1993 FY3 17 tháng 3 năm 1993 Geisei T. Seki
16603 - 1993 FG6 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16604 - 1993 FQ10 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16605 - 1993 FR10 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16606 - 1993 FH11 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16607 - 1993 FN12 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16608 - 1993 FA23 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16609 - 1993 FB23 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16610 - 1993 FV23 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16611 - 1993 FY23 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16612 - 1993 FF25 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16613 - 1993 FD28 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16614 - 1993 FS35 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16615 - 1993 FW40 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16616 - 1993 FB44 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16617 - 1993 FC48 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16618 - 1993 FX52 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16619 - 1993 FR58 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16620 - 1993 FE78 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16621 - 1993 FA84 23 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
16622 1993 GG1 15 tháng 4 năm 1993 Palomar H. E. Holt
16623 1993 GM1 14 tháng 4 năm 1993 La Silla H. Debehogne
16624 Hoshizawa 1993 HX 16 tháng 4 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16625 Kunitsugu 1993 HG1 20 tháng 4 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16626 Thumper 1993 HJ3 20 tháng 4 năm 1993 Kitt Peak Spacewatch
16627 1993 JK 14 tháng 5 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16628 - 1993 KF 16 tháng 5 năm 1993 Kiyosato S. Otomo
16629 1993 LK1 15 tháng 6 năm 1993 Palomar H. E. Holt
16630 - 1993 NZ1 12 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16631 - 1993 OY3 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16632 - 1993 OH4 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16633 - 1993 OV5 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16634 - 1993 OD8 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16635 - 1993 QO 20 tháng 8 năm 1993 Palomar E. F. Helin
16636 - 1993 QP 23 tháng 8 năm 1993 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence
16637 - 1993 QP2 16 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
16638 - 1993 QN3 18 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
16639 - 1993 QD4 18 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
16640 - 1993 QU9 20 tháng 8 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16641 Esteban 1993 QH10 16 tháng 8 năm 1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
16642 - 1993 RK4 15 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16643 1993 RV15 15 tháng 9 năm 1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst
16644 - 1993 SH1 16 tháng 9 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16645 Aldalara 1993 SP3 22 tháng 9 năm 1993 Mérida O. A. Naranjo
16646 Sparrman 1993 SJ5 19 tháng 9 năm 1993 Caussols E. W. Elst
16647 - 1993 SQ6 17 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16648 - 1993 SH7 17 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16649 - 1993 TY1 15 tháng 10 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16650 - 1993 TE3 11 tháng 10 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16651 1993 TS11 13 tháng 10 năm 1993 Palomar H. E. Holt
16652 1993 TT12 13 tháng 10 năm 1993 Palomar H. E. Holt
16653 - 1993 TP19 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16654 - 1993 TY29 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16655 - 1993 TS33 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16656 - 1993 TP37 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16657 1993 UB 23 tháng 10 năm 1993 Siding Spring R. H. McNaught
16658 - 1993 UD1 16 tháng 10 năm 1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
16659 - 1993 UH1 19 tháng 10 năm 1993 Palomar E. F. Helin
16660 - 1993 US7 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
16661 1993 VS1 11 tháng 11 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16662 1993 VU1 11 tháng 11 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16663 1993 VG4 11 tháng 11 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16664 - 1993 VO4 9 tháng 11 năm 1993 Caussols E. W. Elst
16665 - 1993 XK 8 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi
16666 Liroma 1993 XL1 7 tháng 12 năm 1993 Palomar C. S. Shoemaker
16667 - 1993 XM1 10 tháng 12 năm 1993 Kitt Peak Spacewatch
16668 - 1993 XN1 15 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi
16669 Rionuevo 1993 XK3 8 tháng 12 năm 1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
16670 - 1994 AS2 14 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
16671 - 1994 AF3 13 tháng 1 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16672 Bedini 1994 BA1 17 tháng 1 năm 1994 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli
16673 - 1994 BF1 23 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
16674 Birkeland 1994 BK3 16 tháng 1 năm 1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas
16675 - 1994 CY1 8 tháng 2 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16676 - 1994 CA5 11 tháng 2 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
16677 - 1994 CT11 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
16678 - 1994 CC18 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
16679 - 1994 EQ2 14 tháng 3 năm 1994 Kiyosato S. Otomo
16680 - 1994 EP3 14 tháng 3 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16681 - 1994 EV7 11 tháng 3 năm 1994 Palomar E. F. Helin
16682 Donati 1994 FB 18 tháng 3 năm 1994 Sormano M. Cavagna, V. Giuliani
16683 Alepieri 1994 JY 3 tháng 5 năm 1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani
16684 1994 JQ1 11 tháng 5 năm 1994 La Palma M. J. Irwin, A. N. Zytkow
16685 - 1994 JU8 8 tháng 5 năm 1994 Kiyosato S. Otomo
16686 - 1994 PL9 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
16687 - 1994 PN20 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
16688 - 1994 PN21 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
16689 Vistula 1994 PZ26 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
16690 - 1994 UR6 28 tháng 10 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
16691 - 1994 VS 3 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
16692 - 1994 VO1 3 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
16693 Moseley 1994 YC2 16 tháng 12 năm 1994 Siding Spring D. J. Asher
16694 - 1995 AJ 2 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
16695 - 1995 AM 7 tháng 1 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
16696 - 1995 BE7 28 tháng 1 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
16697 - 1995 CQ 1 tháng 2 năm 1995 Kiyosato S. Otomo
16698 - 1995 CX 3 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
16699 - 1995 DC 20 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
16700 Seiwa 1995 DZ 22 tháng 2 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
5737--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16601-16700-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)