User Tools

Site Tools


5738--6156-dall-la-gi

Dall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Manning, B. G. W.
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6156
Tên thay thế 1991 AF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7862752
Viễn điểm quỹ đạo 3.2039548
Độ lệch tâm 0.0697268
Chu kỳ quỹ đạo 1893.2967408
Độ bất thường trung bình 152.00777
Độ nghiêng quỹ đạo 9.42941
Kinh độ của điểm nút lên 299.03914
Acgumen của cận điểm 156.15207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6156 Dall (1991 AF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1991 bởi Manning, B. G. W. ở Stakenbridge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6156 Dall
5738--6156-dall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)