User Tools

Site Tools


5739--6219-demalia-la-gi

Demalia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6219
Tên thay thế 1978 PX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9198634
Viễn điểm quỹ đạo 2.8690202
Độ lệch tâm 0.1982000
Chu kỳ quỹ đạo 1353.3335481
Độ bất thường trung bình 352.05626
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19506
Kinh độ của điểm nút lên 344.10124
Acgumen của cận điểm 13.77812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

6219 Demalia (1978 PX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1978 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6219 Demalia
5739--6219-demalia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)