User Tools

Site Tools


5740--6358-chertok-la-gi

Chertok
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6358
Tên thay thế 1977 AL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1930811
Viễn điểm quỹ đạo 3.0347953
Độ lệch tâm 0.1610050
Chu kỳ quỹ đạo 1543.6235740
Độ bất thường trung bình 271.46735
Độ nghiêng quỹ đạo 11.15795
Kinh độ của điểm nút lên 79.51920
Acgumen của cận điểm 253.58134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6358 Chertok (1977 AL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1977 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj. It was named Boris Chertok, a Russian rocket engineer.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6358 Chertok
5740--6358-chertok-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)