User Tools

Site Tools


5741--6496-kazuko-la-gi

Kazuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6496
Tên thay thế 1992 UG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1582970
Viễn điểm quỹ đạo 3.0185448
Độ lệch tâm 0.1661723
Chu kỳ quỹ đạo 1521.0755153
Độ bất thường trung bình 27.16550
Độ nghiêng quỹ đạo 13.17206
Kinh độ của điểm nút lên 33.24238
Acgumen của cận điểm 225.92190
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

6496 Kazuko (1992 UG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6496 Kazuko
5741--6496-kazuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)