User Tools

Site Tools


5742--6613-williamcarl-la-gi

Williamcarl
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Hergenrother
Nơi khám phá Catalina Station
Ngày khám phá 2 tháng 6 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6613
Tên thay thế 1994 LK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6034082
Viễn điểm quỹ đạo 3.7105026
Độ lệch tâm 0.1753421
Chu kỳ quỹ đạo 2048.8072556
Độ bất thường trung bình 158.19317
Độ nghiêng quỹ đạo 25.48330
Kinh độ của điểm nút lên 199.74240
Acgumen của cận điểm 89.27591
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0430
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.30

6613 Williamcarl (1994 LK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 6 năm 1994 bởi C. W. Hergenrother ở Catalina Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6613 Williamcarl
5742--6613-williamcarl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)