User Tools

Site Tools


5743--6743-liu-la-gi

Liu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6743
Tên thay thế 1994 GS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7731855
Viễn điểm quỹ đạo 2.6965491
Độ lệch tâm 0.2065813
Chu kỳ quỹ đạo 1220.3264902
Độ bất thường trung bình 30.59360
Độ nghiêng quỹ đạo 8.12103
Kinh độ của điểm nút lên 69.83242
Acgumen của cận điểm 207.15343
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6743 Liu (1994 GS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6743 Liu
5743--6743-liu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)