User Tools

Site Tools


5744--6871-verlaine-la-gi

Verlaine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 23 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6871
Đặt tên theo Paul Verlaine
Tên thay thế 1993 BE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0932003
Viễn điểm quỹ đạo 2.2986217
Độ lệch tâm 0.0467736
Chu kỳ quỹ đạo 1188.5583824
Độ bất thường trung bình 345.42933
Độ nghiêng quỹ đạo 3.77350
Kinh độ của điểm nút lên 186.18987
Acgumen của cận điểm 208.55946
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

6871 Verlaine (1993 BE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6871 Verlaine
5744--6871-verlaine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)