User Tools

Site Tools


5746--sakura-no-ki-ni-nar-la-gi

Sakura no Ki ni Narō (桜の木になろう Hãy trở thành những cây hoa anh đào) là một đĩa đơn của nhóm nhạc nữ Nhật Bản AKB48.

Đây là đĩa đơn thứ 20 của AKB48, phát hành ngày 16 tháng 2 năm 2011. Đĩa đơn bán được 655 344 bản trong ngày đầu tiên, trở thành đĩa đơn bán được nhiều nhất trong một ngày trong lịch sử Oricon từ tháng 3 năm 2011 đến thời điểm mà nó ra mắt.[1]

5746--sakura-no-ki-ni-nar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)