User Tools

Site Tools


5747--7081-ludibunda-la-gi

Ludibunda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7081
Tên thay thế 1987 QF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0771918
Viễn điểm quỹ đạo 3.4083256
Độ lệch tâm 0.2426633
Chu kỳ quỹ đạo 1659.1277744
Độ bất thường trung bình 183.00010
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69463
Kinh độ của điểm nút lên 230.91760
Acgumen của cận điểm 131.24909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

7081 Ludibunda (1987 QF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1987 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7081 Ludibunda
5747--7081-ludibunda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)