User Tools

Site Tools


5748--7208-ashurbanipal-la-gi

Ashurbanipal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7208
Đặt tên theo Ashurbanipal
Tên thay thế 2645 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0105294
Viễn điểm quỹ đạo 2.3243924
Độ lệch tâm 0.0724034
Chu kỳ quỹ đạo 1165.5350508
Độ bất thường trung bình 107.74231
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19357
Kinh độ của điểm nút lên 105.10603
Acgumen của cận điểm 123.68312
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

7208 Ashurbanipal (2645 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960, bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7208 Ashurbanipal
5748--7208-ashurbanipal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)