User Tools

Site Tools


5749--7343-ockeghem-la-gi

Ockeghem
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7343
Đặt tên theo Johannes Ockeghem
Tên thay thế 1992 GE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8858815
Viễn điểm quỹ đạo 2.4983793
Độ lệch tâm 0.1397038
Chu kỳ quỹ đạo 1185.4902709
Độ bất thường trung bình 135.13901
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95895
Kinh độ của điểm nút lên 4.46998
Acgumen của cận điểm 44.02523
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7343 Ockeghem (1992 GE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1992 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7343 Ockeghem
5749--7343-ockeghem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)