User Tools

Site Tools


5750--7485-changchun-la-gi

7485 Changchun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7485
Tên thay thế 1994 XO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3098048
Viễn điểm quỹ đạo 3.4162646
Độ lệch tâm 0.1932320
Chu kỳ quỹ đạo 1769.4501773
Độ bất thường trung bình 302.87158
Độ nghiêng quỹ đạo 13.34335
Kinh độ của điểm nút lên 89.19777
Acgumen của cận điểm 307.27347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

7485 Changchun (1994 XO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1994 bởi M. Koishikawa ở trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7485 Changchun
5750--7485-changchun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)