User Tools

Site Tools


5754--6025-naotosato-la-gi

Naotosato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 30 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6025
Đặt tên theo Naoto Sato
Tên thay thế 1992 YA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8181096
Viễn điểm quỹ đạo 3.2287676
Độ lệch tâm 0.0679124
Chu kỳ quỹ đạo 1920.2163956
Độ bất thường trung bình 355.74990
Độ nghiêng quỹ đạo 8.99934
Kinh độ của điểm nút lên 280.31993
Acgumen của cận điểm 163.23068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

6025 Naotosato (1992 YA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1992 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6025 Naotosato
5754--6025-naotosato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)