User Tools

Site Tools


5755--6157-prey-la-gi

Prey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6157
Tên thay thế 1991 RX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2191152
Viễn điểm quỹ đạo 2.6315190
Độ lệch tâm 0.0850206
Chu kỳ quỹ đạo 1379.5937694
Độ bất thường trung bình 13.99089
Độ nghiêng quỹ đạo 3.97403
Kinh độ của điểm nút lên 280.23569
Acgumen của cận điểm 223.63388
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0171
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.90

6157 Prey (1991 RX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6157 Prey
5755--6157-prey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)